Välkommen till
Nytorpsfamiljen

Våra verksamheter

Nytorps Rör
 • VS-Service
 • VS-Entreprenad
 • Industri
 • Licenssvets
Opal VVS
 • Relining
 • Film/spol
Opal VVS
 • Driftoptimering
 • Injustering

Styrelse

Tomas Erlandsson

Styrelseordförande
Tomas Erlandsson

Carl-Johan Erlandsson

Styrelseledamot
Carl-Johan Erlandsson

Andreas Fredrik Lavrell

VD Styrelseledamot
Andreas Lavrell

Om oss

Nytorp Energy Group är ett holdingbolag för Stockholmsbolagen Nytorps Rör AB, Aktiebolaget OPALAB och Effektoptimering Stockholm AB.
Totalt omsätter koncernen räkenskapsåret 2020 ca 140mkr med ca 65 medarbetare.
Nytorp Energy Groups vision är att driva installationsbolag ur ett humankapitalistiskt perspektiv där moder- och dotterbolag fokuserar på ledarskap, företagskultur och mjuka värden i hela affären.
Vi anser att det viktigaste värdet ett bolag har är människan.
Nytorp Energy Groups mål är att växa inom Mälardalen, både organiskt och eventuellt via företagsförvärv av bolag som delar våra värderingar.
Ledande befattningshavare inom våra bolag är aktiva i branschutvecklingsfrågor och diverse styrelseuppdrag inom Installationsbranschen.

Vision

 • Ledande Installationskoncern inom Mälardalen
 • Låg konjunkturkänslighet pga långsiktig strategi i dotterbolagen
 • Bäst personalvård i branschen

Mål

 • Sveriges Bästa Installatör
 • Största Installationskoncernen inom Mälardalen
 • Lönsam tillväxt över tid
Vid eventuell exit/försäljning, kontakta någon av våra styrelsemedlemmar för mer information. Vi träffar företag löpande och letar nu bolag inom:

 • VS
 • Ventilation
 • Driftteknik
 • Specialföretag inom Installationsbranschen (Gas, Sprinkler, Svets, Industri, Pump)